MENU

PRIVACYVERKLARING

Concept store MEI, gevestigd aan Pieterskerk Choorsteeg 18, 2311 TR Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

concept store MEI

Pieterskerk Choorsteeg 18

2311 TR Leiden

Telefoon: +31 (71) 785 2199

Email: info@conceptstoremei.nl

Website: www.conceptstoremei.nl

 

Mandy Katherine de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van concept store MEI Zij is te bereiken via info@conceptstoremei.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Concept store MEI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Concept store MEI verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@conceptstoremei.nl en we verwijderen deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Concept store MEI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling. (Grondslag: Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is)
 2. Om goederen en diensten bij je af te leveren. (Grondslag: Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is)
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij vragen over jouw bestelling. (Grondslag: Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is)
 4. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om in het vervolg sneller en gemakkelijker te bestellen. (Grondslag: Toestemming. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden)
 5. Verzenden van onze nieuwsbrief als daarvoor toestemming is gegeven. (Grondslag: Toestemming. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden)
 6. Concept store MEI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (Grondslag: Wettelijke verplichting. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.)

 

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Wij verzenden alleen nieuwsbrieven per mail aan personen die vooraf toestemming hebben gegeven voor het verzenden hiervan. Wij nemen nooit telefonisch contact met je op voor commerciële doeleinden.

Klanten zijn verplicht hun voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer te verstrekken bij een online bestelling om het mogelijk te maken gekochte items naar hen te laten versturen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Concept store MEI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Concept store MEI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Ordergegevens: Tot 7 jaar na het plaatsen van de order door wettelijke verplichting van de Belastingdienst.
 • Accounts: Tot 3 jaar na het laatst gebruiken van het zelf door de klant aangemaakte account. Hierna wordt deze (na een eventuele reminder) verwijderd.  
 • E-mailadres voor nieuwsbrieven: Tot een jaar nadat degene zich afmeld voor de nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Concept store MEI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Concept store MEI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

MijnWebWinkel, voor afhandelen van bestellingen en facturen;

KNAB, voor afhandelen van betalingen;

Mollie, voor afhandelen van betalingen;

MyParcel, voor versturen van bestellingen;

MailChimp, voor verzenden van nieuwsbrieven;

Google, voor analyseren van algemene website-gegevens;

De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Concept store MEI gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en zorgen ervoor dat je items in jouw winkelmand kunt plaatsen. Wij kunnen hiermee de website optimaliseren. Ook gebruiken wij Google Analytics om algemene gegevens bij te houden, maar gebruiken wij die nooit op persoonsniveau. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door concept store MEI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@conceptstoremei.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Concept store MEI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Concept store MEI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@conceptstoremei.nl.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

© 2016 - 2018 concept store MEI | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel